UW KRACHT

Uw gevoelensUw  drijfveerZelfzuivering

BIJ FASCINEREND WERKEN DOCENTEN MET UNIEKE SPECIALISMEN OP HET GEBIED VAN YOGA, COMMUNICATIE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING.

ER WORDT EVENTUEEL SAMENGEWERKT MET OF DOORVERWEZEN NAAR DOCENTEN / THERAPEUTEN
DIE IN EEN BEPAALDE DISCIPLINE MEESTERSCHAP HEBBEN BEREIKT.

ZELFZUIVERING

Wij verzorgen workshops, trainingen en cursussen.

Een workshop is een korte kennismaking met een bepaald onderwerp waarbij interactief wordt gewerkt. De cursussen bestaan uit meerdere dagdelen waarin een bepaald onderwerp intensiever wordt uitgewerkt. In een training wordt, in meerdere dagdelen, flink geoefend om een bepaald onderwerp uit te werken.  

Wir bieten Workshops, Schulungen und Kurse.

Ein Workshop ist eine kurze Einführung zu einem bestimmten Thema in dem interaktiven. Die Kurse bestehen aus mehreren Sitzungen, in denen ein bestimmtes Thema erarbeitet wird. In einem Training wird, teilweise mehrere Tage Arbeit geübt zu einem bestimmten Thema.   

We provide workshops, trainings and courses.

A workshop is a short introduction to a particular subject in which interactive. The courses consist of several sessions in which a particular subject is worked out. In a workout is, in multiple day parts, work practiced to a particular topic.

De kwaliteit die wij leveren of de doorverwijzingen die wij doen, zijn zorgvuldig getoetst. Deze toetsing is gedaan door specialisten die ook meesterschap hebben op het gebied van wat besproken wordt.